Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Inner Garden Project

ecological gardens and landscaping

Over ons

Sinds ik me kan herinneren wil ik graag leven in harmonie met de natuur. Dit leidt tot een reis naar locaties, naar kennis, wijsheid, onderzoek en vele ontmoetingen, initiatieven en samenwerkingen met anderen. 

Dineke

Dromen van het paradijs


Sinds ik mij kan herinneren zie ik de wereld in energie en ligt mijn interesse bij het harmonieus samenwerken met de natuur. Ik ervoer het diepe verlangen naar een manier van leven die bij mij past. 


Zo ontstond een levenslange reis naar zelfkennis, naar wijsheid, gezondheid (healing-) en wijsheidstradities, en onderzoek naar helende, natuurlijke en creatieve oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. 


Dineke

Inner Gardens


Inner Gardens is ontstaan na 30 jaar ervaring als kunsthistorica in co-creatie, co-evolutionaire, interculturele en interdisciplinaire kunst- en natuurprojecten i.s.m. bewoners, kunstenaars, wetenschappers, musea en universiteiten.


 Inner Gardens is formeel een internationaal geregistreerd ontwerpbureau en een nature-based-solutions (NBs) enterprise. dit houdt in dat het hele proces duurzaam is. Het is verbonden met diverse (inter)nationale organisaties.  


Diploma's

2020 Diploma voor ecologisch tuinontwerp & energetisch landschapsbeheer

2018 Masterclass Urban Societal Transition (Impact Hub, Transitie Academie)

2018 Masterclass Co-creating circular Cities, Universiteit Wageningen (WUR)

.....


Een groene, gezonde en klimaatbestendig bewonersinitiatief

Samen met buurtgenoten startte Dineke Huizenga als vrijwilliger een onderzoekend, integraal, natuurvriendelijk bewonersinitiatief: www.westindischebuurtintransitie.nl 

Op supra-lokaal niveau en in samenwerking met de gemeente Amsterdam zochten bewoners hands-on, creatieve oplossingen voor een groene en gezonde, duurzame toekomst. En zij onderzochten de (on)mogelijkheden van circulariteit in een gewone Amsterdamse buurt (groenblauwe netwerken). 


Dit leidde al snel tot een groeiend gezond, ecologisch, duurzaam en professioneel netwerk in Amsterdam en daarbuiten. Met o.a. overleg en samenwerking met Atelier Groenblauw, Rainproof, Waternet (2017) en vele andere partners en samenwerkingsverbanden waaronder de Academische Werkplaats Urban Ecology (2020), Next City, Deltaplan Biodiversiteitsherstel Amsterdam (2018) en Buurtgroen020 (2019).